Å være medlem i KSM

Kjelsås skoles musikkorps

Kjelsås Skoles musikkorps har for tiden ca 100 medlemmer fordelt på 3 korps: hovedkorpset, juniorkorpset og aspirantkorpset. Hvert korps øver for seg, men vi har også felles konserter, turer og aktiviteter gjennom året

Korpset er et musikalsk og sosialt engasjerende miljø. Du får lære et instrument, spille og dra på turer. Sammen lager vi konserter og forestillinger og vi går først i det lokale 17. mai toget.

Aspirant- og juniorkorpset

Dirigent: Kine Marie Ahlsen

For å få til best mulig oppfølgning av hver enkelt musikant, er det to aspirant-grupper for førsteårsmusikantene. På denne måten blir det tid til å danne gode relasjoner til hver enkelt, samt legge til rette for en undervisning alle kan ta del i.

- Aspirant 1 (AK1) øver hver mandag kl 15:45-16:35
- Aspirant 2 (AK2) øver hver mandag kl 16:45-17:35
- Juniorkorpset (JK) øver hver mandag kl 18:00-19:30
- I tillegg har alle ukentlige spilletimer.

Hovedkorpset

Dirigent: Marius Gjersø

Hovedkorpset (HK) øver hver mandag i Aulaen på Kjelsås skole kl 18:00-20:00.

Alle deltar på ukentlige fellesøvelser og har en ukentlig spilletime i tillegg. Spilletimene blir lenger hvis 2 musikanter spiller sammen.